Diensten

Reguls zorgt ervoor dat organisaties zelfstandig en eigenhandig invloed kunnen uitoefenen op hetgeen in Den Haag en Brussel gebeurt.

Wij zijn daarmee dus geen lobbykantoor: wij leren u als klant namelijk hoe u zélf een succesvolle lobby kunt starten. Reguls is daarbij verantwoordelijk voor het voorwerk: het strategische advies, de stakeholderanalyse, de coaching en de begeleiding van directies van bedrijven, lagere overheden en NGO’s. Zodat deze organisaties dus uiteindelijk zelf de gesprekken met politici, ambtenaren, andere stakeholders en Key Opinion Formers kunnen voeren.

Wij nemen u mee in de wereld van regels, we helpen u regels te begrijpen én te beïnvloeden.

Reguls: clear about rules

  Eerst zullen wij met u vaststellen welk doel u voor ogen heeft: van welke regels heeft u last of vreest u last te krijgen? Welke bestaande regels dreigen te verdwijnen maar wilt u juist behouden of voor welke subsidies wilt u in aanmerking komen die nu aan u voorbij gaan?

  Vervolgens maken wij een strategisch plan om uw wensen ambtelijk en politiek over de bühne te brengen. Daarnaast bekijken wij met u welke andere partijen hierbij betrokken kunnen worden. Deze stakeholders en Key Opinion Formers kunnen zijn: de toezichthouders op uw sector, uw branche- of koepelorganisatie, uw politieke mede- en tegenstanders en anderen. Wij brengen voor u in kaart wie de belanghebbenden zijn en wat hun respectieve belangen zijn.

  Vaak bestaat er ook op internationaal, Europees of nationaal niveau andere regelgeving die u juist kan helpen bij het bereiken van uw doel. Onze juristen zetten deze ‘ruimtes in de regelgeving’ graag voor u op een rij.

  Ten slotte zorgen wij ervoor dat u bij de juiste personen in Den Haag en/of Brussel aan tafel komt.

  Wij nemen u mee in de wereld van regels en helpen u regels te begrijpen én te beïnvloeden.

  Reguls: clear about rules

   Is hetgeen u vraagt wel echt datgene wat u nodig heeft? Heeft u scherp wat er anders moet om uw organisatie efficiënter te laten functioneren? En, wat is de rol van de politiek, de ambtenarij en de rest van het speelveld? Wat kunnen zij voor u betekenen en wat heeft u hen te bieden? Kunt u helder uiteenzetten wat u nodig heeft en waarom ‘zij’ u daarbij moeten helpen?

   Onze adviseurs helpen u niet alleen bij het beantwoorden van deze vragen, maar rollen samen met u een duidelijke en heldere strategie uit binnen uw organisatie en natuurlijk daarbuiten.

    Reguls treedt op als ‘matchmaker’: beleidsambtenaren hebben een vertrouwensband nodig met bedrijven om regels te ontwikkelen die overeenkomen met de praktijk en praktisch uitvoerbaar zijn. Bedrijven hebben regels nodig waarmee ze kunnen werken en blijven ondernemen. Reguls helpt deze partijen om met elkaar aan tafel te komen en kennis en ervaring met elkaar te delen. Hetzelfde geldt voor stakeholders en Key Opinion Formers (bedrijfsschappen, beroepsorganisaties, koepels en toezichthouders (DNB, AFM, Nma etc.). Reguls brengt deze partijen voor uw organisatie en uw dossiers in kaart zodat u uw speelveld geheel kan overzien.

     Subsidies zijn niets meer en niets minder dan een financieel instrument van Den Haag en Brussel om politieke ambities te realiseren. Dus waarom zou u hier in uw strategie niet optimaal gebruik van maken? Reguls ondersteunt u hierbij op de volgende manieren:

      

     1.       Informeren. Wij informeren u constant over subsidiekansen die van strategisch belang zijn voor uw organisatie. Van nieuwe mogelijkheden zogenaamde "calls" brengen wij u direct op de hoogte. Hierdoor bent u er zeker van dat u geen relevante kansen mist.   

     2.       Vormen van consortia. Veel subsidieregelingen vereisen dat projecten worden ingediend uit naam van een consortium, een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Dit samenwerkingsverband kan bestaan uit verschillende ondernemingen, maar ook uit andere organisaties zoals kennisinstellingen en/of non-profit organisaties. Wij ondersteunen u bij het vinden van de juiste projectpartners en het vormen van het uiteindelijke consortium.

     3.       Aanvragen. Wij ondersteunen u geheel of gedeeltelijk bij het opstellen van de aanvraag. Zo bent er zeker van dat de slagingskans van uw project optimaal is.

     4.       Administratie. Wanneer u een positieve beschikking heeft ontvangen, kunnen wij u ondersteunen bij de administratieve afhandeling. Zo komt u bij een audit niet voor verassingen te staan en voorkomt u dat u achteraf uw subsidie weer moet terugbetalen. 

      

      Reguls biedt verschillende cursussen aan. Wij zorgen altijd voor maatwerk zodat iedere cursus op de wensen en behoeften van uw organisatie aansluit.

      1. Lobby 101: alles wat iedere beginnende lobbyist van een organisatie dient te weten over Den Haag en Brussel. Deze cursus bieden wij aan voor mensen van dezelfde organisatie (in-company) of u kunt zich als individu hierop inschrijven.
      2. Europese subsidies: hoe zorgt u voor co-financiering van uw projecten? Wij geven deze cursus specifiek voor uw organisatie. Voor gemeenten hebben we een speciale module ontwikkeld. Wilt u eerst een gratis quick scan om te zien welke mogelijke subsidies van toepassing zijn? Ook dat verzorgen wij.
      3. PA en PR/ media en politiek: hoe verhouden zij zich? Samen met onze communicatie- en persstrateeg gaan we voor uw organisatie de lobby afstemmen op de media en vice versa.
      4. Nationale wet- en regelgeving: hoe te gebruiken en hoe te maken? Wij leren u regelgeving te doorgronden. Wij doen dit door u zelf regelgeving te laten schrijven. Wellicht dat uw werk later in de politiek terug te zien is?
      5. Cursus voor NGO's: lobbyen voor een goed doel. Een andere tak van sport die vraagt om een andere strategie en aanpak.
      6. Bijspijkersessies na verkiezingen: wie zijn de nieuwe spelers in de politieke arena en wat is hun achtergrond?

      Wij geven u graag meer informatie over deze cursussen of over een gratis quick scan.

       Reguls zoekt voor u de juiste persoon voor uw organisatie om als public affairs specialist binnen uw organisatie uw belangen te waarborgen. Dit kan een geschikte kandidaat zijn op juniorniveau, maar ook op seniorniveau.

       Reguls levert tijdelijk of op vaste basis een manager binnen uw bedrijf om vanuit het hart van de organisatie uw public affairs op te bouwen of te evalueren, vorm te geven, te monitoren en uit te voeren. Startpunt vormt een analyse van de bedrijfsorganisatie om te komen tot een heldere analyse van uw behoeften. Vervolgens bouwt de manager een raamwerk voor het uitvoeren van de public affairs, bouwt uw netwerk uit en zorgt voor een heldere structuur in het monitoren van regelgeving en onderhoud de dialoog met de politiek, ambtenarij en andere stakeholders en Key Opinion Formers.

       Toezichthouders en adviesraden

       Veel organisaties kennen een Raad van Toezicht of Adviesraad waar niet altijd de kennis van politiek, ambtenarij en persstrategie in vertegenwoordigd is, terwijl dit wel wenselijk is. Reguls zoekt voor u de juiste persoon met een duidelijke affiniteit met uw organisatie en/of sector om de bestaande raad aan te vullen met deze kennis en kunde.

       Contact info
        • Brussels Office:
         Scepterstraat 63A, 1050 Brussels
        • Tel: +32 (0) 488 48 68 42
        • Emergencies: +31 (0)6 81 89 1313
        • BTW/VAT: BE0656.926.362
        Copyright 2018 by Reguls   Gebruiksovereenkomst